Polityka prywatności

FIRMA: FUERTEVENTURALIFE SL
DOMENA: sunnycanaryholidays.com

Odpowiedzialny za leczenie: FUERTEVENTURALIFE SL
Adres: AV. ESPAÑA 3, HOTEL FLAMINGO – 38670 – Adeje – S.C.TENERIFE – (HISZPANIA)
E-mail: memberservices@grandholidaysclub.com
Telefon: +34 922 712013
Ochrona danych kontaktowych: memberservices@grandholidaysclub.com

FUERTEVENTURALIFE SL zdaje sobie sprawę ze znaczenia prywatności danych osobowych i dlatego wdrożyła politykę przetwarzania danych, której celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w korzystaniu z nich i ich gromadzeniu, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami w tej kwestii i skonfigurowanie tej polityki jako jednego z podstawowych filarów w linii działania jednostki. Podczas przeglądania strony internetowej sunnycanaryholidays.com za pomoca roznych form żądane będą dane osobowe.

Poniżej znajduje się lista metod przetwarzania danych, które można przeprowadzić za pośrednictwem Internetu:

  1. Identyfikacja osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
    Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się w imieniu FUERTEVENTURALIFE SL, którego dane identyfikacyjne są następujące:

Informacje o osobie odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych
FUERTEVENTURALIFE SL
Adres AV. España 3, HOTEL FLAMINGO – 38670 – Adeje – S.C.TENERIFE – (HISZPANIA)

E-mail memberservices@grandholidaysclub.com
Telefon +34 922 712013
Ochrona danych kontaktowych memberservices@grandholidaysclub.com
Informacje o korzystaniu z praw. Możesz uzyskać dostęp do danych, skorygować je i usunąć, a także cofnąć upoważnienie do przetwarzania danych, skorzystać z prawa do ograniczenia, przenośności i nie być przedmiotem zautomatyzowanych decyzji pisząc na podany adres pocztowy, w tej tabeli lub na adres e-mail: memberservices@grandholidaysclub.com

  1. Informacje o przetwarzaniu danych na stronie sunnycanaryholidays.com

Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
Podsumowanie: gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, takich jak e-mail, zauważysz, że pierwszy formularz e-mail zawiera krótką informacje o celu przetwarzania danych. W tej klauzuli informujemy o pozostałych punktach wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych. Cel i podstawa prawna traktowania danych.
A. Dane podlegające przetwarzaniu: będziemy traktować dane, które nam przekazałeś, w komunikatach, które masz w www.grandholidaysclub.pl za pośrednictwem środków elektronicznych, takich jak wiadomości e-mail.
B. Cel zabiegu: celem zabiegu jest zarządzanie połączeniami ustanowionymi między stronami.
C. Zautomatyzowane decyzje: nie dokonuje się segmentacji profili ani podejmowania automatycznych decyzji.
D. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Dane będą przetwarzane w okresie, w którym obowiązki mogą być wyprowadzone między stronami, z minimum 5 lat.
E. Podstawa prawna zabiegu: Legitymizacja zabiegu opiera się na zgodzie
F. Obowiązek dostarczenia danych i konsekwencje ich nie podania: Żądane dane są podawane świadomie i dobrowolnie, ponieważ dotyczą tych informacji, które strony dobrowolnie przekazują w ramach wymiany informacji.
G. Pochodzenie danych: sama zainteresowana strona.

  1. Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?
    c. Transfery danych nie zostaną wykonane.
    d. Nie będą przesyłane żadne międzynarodowe dane.

Wykonywanie praw:
Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy traktujemy dane osobowe, które Cię dotyczą, czy nie. Jako zainteresowana strona masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane. W pewnych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w którym to przypadku zachowamy je tylko do wykonywania lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestaniemy przetwarzać dane, z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.

W przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych opierało się na Twojej zgodzie, możesz je odwołać w dowolnym momencie.

W przypadkach, w których jest to prawnie obowiązujące, będziesz miał prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że ​​masz prawo do otrzymywania danych osobowych związanych z twoją osobą, z którymi mamy do czynienia, i przechowywania ich na twoim własnym urządzeniu, to prawo również możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych innej osobie odpowiedzialnej za ochronę.

Ponadto, jeśli uważasz, że istnieje problem lub incydent związany z przetwarzaniem danych, możesz skontaktować się z podmiotem za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w tym dokumencie, a w każdym razie masz prawo złożyć wniosek przed organem kontrolnym w sprawach ochrony danych osobowych, co w przypadku Hiszpanii jest hiszpańską agencją ochrony danych.

Aby skorzystać ze swoich praw, musisz wysłać nam wniosek na adres e-mail memberservices@grandholidaysclub.com dołączając kopię swojego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, który identyfikuje Cię legalnie.

Treść serwisu prawnie chroniona © 2024 SUNNY CANARY HOLIDAYS

Formularz

Podane dane będą przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na zgłoszenie. Nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor turpis eu arcu sagittis, id sagittis justo suscipit.

Dziękujemy

Formularz został wysłany pomyślnie.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 72 godzin z hiszpańskiego nr tel: +34/922 23 44 24